سنگ متری


در این بخش انواع سنگ متری در سه مدل پایه همرنگ پایه طلایی و پایه نقره ای در  سایز های 4 و 6 موجود میباشد .